Modificacions del planejament urbanístic

Última actualització: 05/11/2019

Aquestes són les tres modificacions del Pla d'Ordenació Urbanística Municial (POUM) que està tramitant l'Ajuntament de Palau-saverdera:

Modificació puntual del POUM número 1 "Esmena d'errors materials i gràfics"
Document tècnic de la modificació puntual número 1
Plànol de suspensió de llicències urbanístiques en els sectors afectats per les modificacions
Certificat d'aprovació inicial de la modificació puntual número 1 en el Ple de 28 de juny de 2018
Certificat d'aprovació provisional de la modificació puntiual número 1 en el Ple d'1 d'abril de 2019
APROVADA DEFINITIVAMENT. Anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 22 d'octubre de 2019
Document aprovat definitivament que conté tots els canvis inclosos a la Modificació Puntual número 1

 

Modificació puntual del POUM número 2 "Ajustos de la normativa i del plànol d'Ordenació"  
Document tècnic de la modificació puntual número 2  
Certificat d'aprovació inicial de la modificació puntual número 2 en el Ple de 28 de juny de 2018  

 

Modificació puntual del POUM número 3 "Àmbit Sòl Urbanitzable no Delimitat 1 (SUND-1)"
Document tècnic de la modificació puntual número 3
Plànol de suspensió de llicències en els sectors afectats per les modificacions
Informe ambiental de la modificació puntual 3
Certificat d'aprovació inicial de la modificació puntual número 3 en el Ple d'1 d'abril de 2019

 

Suspensió de llicències i tramitacions urbanístiques del Sòl Urbanitzable Delimitat 3 (SUD-3)  

Certificat de l'acord de suspensió de llicències que es va prendre a la sessió de Ple d'1 d'abril de 2019

News.png

 
Plànol de les parcel·les afectades per aquest acord   

 

Suspensió de llicències i tramitacions urbanístiques del Sòl Urbanitzable Delimitat 4 (SUD-4)  

Certificat de l'acord de suspensió de llicències que es va prendre a la sessió de Ple de 26 de setembre de 2019

News.png

 
Plànol de les parcel·les afectades per aquest acord