Catàleg de Masies

El decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova la llei d'Urbanisme i el seu reglament obliga els municipis a redactar un Catàleg de Masies.
Aquest document persegueix tres objectius: catalogar totes les masies i cases rurals que hi ha en sòl no urbanitzable, determinar-ne els usos possibles i establir el tipus de tanca que les pot delimitar.
Catàleg de masies de Palau-saverdera