Servei de Comunicació de l'Ajuntament

 

L'Ajuntament de Palau-saverdera treballa seguint les directrius del
Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, 
el qual va ser aprovat en Junta de Govern Local del 11 de desembre del 2015.
 
Responsable de premsa i comunicació municipal

Dani Facuseh
Periodista col·legiat núm: 02135

c/Nou, 15 C.P. 17495
Telèfon: 972 55 23 37

Adreça electrònica: premsa@arxiu.palau-saverdera.cat

 
Campanyes de Publicitat Institucional