Els Compromisos de Qualitat d'Atenció Ciutadana

Pulseu aquí si voleu veure l'Esquema Bases Participació

L'Ajuntament es compromet a:

1. Garantir que el 100% de queixes i suggeriments formulats per la ciutadania a través dels canals habilitats es responguin en el termini màxim de 3 dies per a les respostes directes i 10 dies per a les respostes de resolució d'incidències.
2. Garantir la simplicitat administrativa i promoure la recepció i tramitació per tots els canals disponibles (on line i presencial) avançant cap al 100% de tramitació en línia.
3. Prioritzar l'assessorament personalitzat en cas de dubtes o problemes en l'ús de l'administració electrònica.
4. Garantir la rapidesa i l'eficiència en la correcció dels errors detectats.
5. Analitzar les dades de seguiment dels serveis per tal de millorar i prendre les mesures oportunes per facilitar les gestions de la ciutadania i publicar les estadístiques anuals de gestió del servei.
6. Fomentar la transparència i l'accés de la ciutadania a les dades públiques, mitjançant la publicació dels resultats de l'activitat de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i dels indicadors de mesura dels compromisos.
7. Disposar de canals de xarxes socials (Facebook i Twitter) gestionades diàriament amb l'objectiu d'informar i actuar de canal d'atenció ciutadana
8. Disposar d'una Ordenança d'Administració Electrònica que garanteixi el bon funcionament i el model de relació administrativa entre l'Ajuntament i la ciutadania.
9. Disposar d'una Web Municipal on estiguin presents els accessos als mitjans electrònics disponibles pels ciutadans.