La Consulta Popular

Contingut de la consulta

L'Ajuntament podrà sotmetre a la consulta dels ciutadans els assumptes de la competència pròpia, municipal i de caràcter local que tinguin especial importància per als interessos d'aquells, excepte els relatius a les finances locals.

La iniciativa de la proposta de consulta correspon:

• A l'Alcaldia. • Als veïns del municipi, inscrits al cens electoral. L'acord de consulta haurà d'adoptar-lo el Ple de la Corporació per majoria absoluta i en precisarà els termes exactes en que ha de formular-se.

Procediment

L'acord municipal de consulta el tramitarà al Govern de la Generalitat perquè l'autoritzi el Govern de l'Estat. La convocatòria i realització de la consulta s’ajustarà al disposat als articles 145 i 146 de la Llei 4/2010 de 17 de març, de Consultes Populars.

Comentaris

Top 5 Swedish Dating Sites. Sweden, home of IKEA, Volvo and <br>
<br>

of course land of the beautiful blondes. If you find yourself drawn to blonde girls with names like <br>
<br>

Annika ...<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my web blog :: <a href="http://4econtrols.com/cat4/">Top dating sites Sweden</a>

Top 5 Swedish Dating Sites. Sweden, home of <br>
<br>

IKEA, Volvo and of course land of the beautiful blondes.<br>
<br>

If you find yourself drawn to blonde girls with names <br>
<br>

like Annika ...<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my page <a href="http://4econtrols.com/cat4/">Top dating sites Sweden</a>

Ranking of the best dating sites in Australia. Compare and choose the dating site tailor-made <br>
<br>

for you according to your guidelines, nationality or age!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Visit my blog post :: <a href="http://4econtrols.com/sitemap.xml">Top dating sites New Zealand</a>

Ranking of the best dating sites in Australia. Compare and choose the dating site <br>
<br>

tailor-made for you according to your guidelines, nationality or age!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

my blog post: <a href="http://4econtrols.com/sitemap.xml">Top dating sites New Zealand</a>