Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Podeu consultar a continuació el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Palau-saverdera (POUM), aprovat per la comissió d'Urbanisme i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 16 d'octubre de 2012.


Plànols d'ordenació
Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial
Ordenació detallada del sòl urbà i urbanitzable

Plànols de mobilitat
Fluxos de
Xarxa de
Xarxa d'itineraris per a
Xarxa d'itineraris per a(camins rurals)
Xarxa principal de
Plànols ambientals
Plànols d'informació
Xarxa d'abastament d'aigua
Xarxa de sanejament
Xarxa d'enllumenat públic
Xarxa de gas