Tramitació d'obertura d'habitatges d'ús turístic

Si voleu obrir un habitatge d'ús turístic a Palau-saverdera, heu d'omplir els següents formularis: la Declaració responsable d'obertura (formulari genèric per a qualsevol tipus d'activitat) i la Declaració responsable d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic.

TRAMITACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS
Heu d'omplir el formulari de la Declaració responsable d'obertura que trobareu fent clic aquí i adjuntar-hi, en el camp de documents annexos, la sol·licitud específica per a habitatges d'ús turístic que trobareu en següent el següent enllaç:

TRAMITACIÓ PRESENCIAL
Si voleu fer la tramitació presencialment, us podeu descarregar els següents formularis, imprimir-los,  i presentar-los a l'Ajuntament, un cop omplerts, de dilluns a divendres de 8h a 14h:

No cal certificat tècnic justificatiu
En el cas dels habitatges d’ús turístic, la cèdula d’habitabilitat equival al certificat tècnic justificatiu que ha disposar el titular de l’activitat, en els termes que requereix l’article 13.1.a. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 5/2017, de 28 de març.